Sách NẤu Côn Trùng TuyỆt VỜi (Paperback)

Sách NẤu Côn Trùng TuyỆt VỜi By Nga Gia Cover Image

Sách NẤu Côn Trùng TuyỆt VỜi (Paperback)

$39.99


Usually Ships in 7-10 Business Days

Ch o mừng bạn đến với S CH NẤU ĂN VỀ C N TR NG TUYỆT VỜI, một cuốn's ch dạy nấu ăn c c ch tiếp cận độc đ o v th vị đối với c c m n ăn ngon v bền vững. Trong cuốn's ch dạy nấu ăn n y, ch ng t i kh m ph thế giới ăn c n tr ng, tập tục ăn c n tr ng v đưa ra 100 c ng thức nấu ăn lạ miệng với nhiều loại c n tr ng. Mỗi c ng thức đều c hướng dẫn dễ thực hiện v một bức ảnh đầy m u sắc để bạn c thể thấy ch nh x c những g m nh đang tạo ra.


Mặc d nhiều người c thể cảm thấy do dự về việc ti u thụ c n tr ng, nhưng ch ng l nguồn thực phẩm v c ng bền vững v bổ dưỡng. C n tr ng rất phong ph , đ i hỏi nguồn lực tối thiểu để nu i v c h m lượng chất dinh dưỡng v protein cao. Tr n thực tế, hơn 2 tỷ người tr n to n thế giới đ bao gồm c n tr ng trong chế độ ăn uống của họ


Trong cuốn's ch nấu ăn n y, ch ng t i mong muốn x a tan mọi định kiến về việc ăn c n tr ng v cho bạn thấy ch ng c thể ngon v đa năng như thế

n o. C ng thức nấu ăn của ch ng t i bao gồm từ c c m n ăn cổ điển với sự biến tấu, chẳng hạn như b nh t t dế v ch u chấu x o, cho đến c c c ng thức nấu ăn mạo hiểm hơn như b nh pizza's u bột v kẹo's c la phủ kiến.


Cho d bạn l một người ăn c n tr ng d y dặn kinh nghiệm hay lần đầu ti n thử ăn, S CH NẤU ĂN VỀ C N TR NG TUYỆT VỜI lu n c thứ g đ d nh cho tất cả mọi người. V vậy, h y đồng h nh c ng ch ng t i trong h nh tr nh ẩm thực th vị n y v c ng nhau kh m ph thế giới ăn c n tr ng

Product Details ISBN: 9781783573448
ISBN-10: 1783573449
Publisher: Nga Gia
Publication Date: March 14th, 2023
Pages: 210
Language: Vietnamese